ДПБ Св. Иван Рилски


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 9049069

Началната дата: 16.12.2015 07:00

Вид на поръчката: Публична покана


Превоз на персонала на ДПБ "Св.Иван Рилски"- сутрешен и вечерен курс - за отиване и връщане 50 км

Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 11 Януари 2016
 • Ценова оферта - Публикувано на: 11 Януари 2016
 • Техническо предложение - Публикувано на: 11 Януари 2016
 • Документация
 • Обявление - Публикувано на: 16 Декември 2015
 • Информация от АОП - Публикувано на: 16 Декември 2015
 • Съобщение до медиите - Публикувано на: 16 Декември 2015
 • Документация - Публикувано на: 16 Декември 2015
 • Протоколи
 • Протокол на комисията за оценка и разглеждане на офертите - Публикувано на: 08 Януари 2016
 • Плащания
 • Плащане м.януари 2016 г. - Публикувано на: 05 Февруари 2016
 • Плащане м.февруари 2016 г. - Публикувано на: 06 Март 2016
 • Плащане м.март 2016 г. - Публикувано на: 06 Април 2016
 • Плащане м.април 2016 г. - Публикувано на: 06 Май 2016
 • Плащане м.май 2016 г. - Публикувано на: 06 Юни 2016
 • Плащане м.юни 2016 г. - Публикувано на: 06 Юли 2016
 • Плащане м.юли 2016 г. - Публикувано на: 10 Август 2016
 • Плащане за м.август 2016 г. - Публикувано на: 06 Септември 2016
 • Плащане за месец септември 2016 г. - Публикувано на: 06 Октомври 2016