ДПБ Св. Иван Рилски


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 9041536

Началната дата: 08.05.2015 07:00

Вид на поръчката: Публична покана


Периодична доставка на хигиенни и почистващи препарати за потребностите на ДПБ "Св. Иван Рилски" - гр. Нови Искър

Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 19 Юни 2015
 • Ценова оферта - Публикувано на: 19 Юни 2015
 • Техническо предложение - Публикувано на: 19 Юни 2015
 • Декларация по чл. 47, ал.5 от ЗОП - Публикувано на: 19 Юни 2015
 • Свидетелство за съдимост - Публикувано на: 19 Юни 2015
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 08 Май 2015
 • Обявление - Публикувано на: 08 Май 2015
 • Документация - Публикувано на: 08 Май 2015
 • Съобщение до медиите - Публикувано на: 08 Май 2015
 • Съобщение за отваряне на офертите - Публикувано на: 12 Май 2015
 • Информация за поканата в АОП - Публикувано на: 21 Май 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за ценово отваряне - Публикувано на: 29 Май 2015
 • Протоколи
 • Протокол на комисията - Публикувано на: 29 Май 2015
 • Протокол на комисията - Публикувано на: 08 Юни 2015
 • Плащания
 • Плащане м.юни,юли и август 2015 г. - Публикувано на: 09 Септември 2015
 • Плащане за м.септември 2015 г. - Публикувано на: 15 Октомври 2015
 • Плащане за м.октомври 2015 г. - Публикувано на: 06 Ноември 2015
 • Плащане м.ноември 2015 г. - Публикувано на: 20 Декември 2015
 • Плащане за м. декември 15 г. и м.януари 16 г. - Публикувано на: 06 Януари 2016
 • Плащане за м.февруари 2016 г. - Публикувано на: 06 Март 2016
 • Плащане за м.март 2016 г. - Публикувано на: 06 Април 2016
 • Плащане за м.април 2016 г. - Публикувано на: 09 Май 2016
 • Плащане за м. май 2016 г. - Публикувано на: 06 Юни 2016
 • Плащане за м.юни 2016 г. - Публикувано на: 06 Юли 2016