ДПБ Св. Иван Рилски


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 9042586

Началната дата: 08.06.2015 07:00

Вид на поръчката: Публична покана


Изпиране и гладене на болнично бельо собственост на Изпълнителя и изпиране и гладене на болнични одеяла и работно облекло собственост на Възложителя за стационара на ДПБ "Св. Иван Рилски"

Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 25 Юни 2015
 • Ценова оферта - Публикувано на: 25 Юни 2015
 • Техническо предложение - Публикувано на: 25 Юни 2015
 • Декларация по чл. 47, ал.5 - Публикувано на: 25 Юни 2015
 • Свидетелство за съдимост - Публикувано на: 25 Юни 2015
 • Документация
 • Обявление - Публикувано на: 08 Юни 2015
 • Документация - Публикувано на: 08 Юни 2015
 • Съобщение до медиите - Публикувано на: 08 Юни 2015
 • Решение - Публикувано на: 08 Юни 2015
 • Протоколи
 • Протокол на комисията - Публикувано на: 22 Юни 2015
 • Плащания
 • Плащане по договор - Публикувано на: 07 Август 2015
 • Плащане по договор - Публикувано на: 09 Септември 2015
 • Плащане по договор - Публикувано на: 06 Октомври 2015
 • Плащане по договор - Публикувано на: 06 Ноември 2015
 • Плащане по договор - Публикувано на: 20 Декември 2015
 • Плащане по договор - Публикувано на: 20 Януари 2016
 • Плащане по договор - Публикувано на: 06 Март 2016
 • Плащане по договор - Публикувано на: 06 Април 2016
 • Плащане по договор - Публикувано на: 09 Май 2016
 • Плащане по договор - Публикувано на: 06 Юни 2016
 • Плащане по договор - Публикувано на: 06 Юли 2016