ДПБ Св. Иван Рилски


Вътрешен номер в системата: 40

Уникален номер в регистъра на АОП: 00393-2019-0001

Началната дата: 09.01.2019 13:50

Вид на поръчката: Публично състезание

АОП линк


„ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА  ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА СТАЦИОНАРА НА ДПБ „СВ.ИВАН РИЛСКИ”

2.2. Срок на изпълнение

 

Срокът на изпълнение на поръчката е 12/ дванадесет месеца/

 

2.3. Обща стойност на поръчката :

Прогнозна стойност на поръчката е в  размер на 100 000 лв.  без вкл.ДДС.

Обособена позиция № 1 – 86700 лв.  без вкл.ДДС.

Медикаменти  действащи върху нервната система

 

Обособена позиция № 2  – 2 800 лв.  без вкл.ДДС.

Антибиотици

 

Обособена позиция № 3  – 10 500 лв.  без вкл.ДДС.

Други медикаменти за лечение на придружаващи заболявания

Източник на финансиране : бюджета на болничното заведение.

Договори и споразумения по ОП
 • Софарма Трейдинг АД -договор №210319 - Публикувано на: 02 Април 2019
 • Фаркол АД -договор - Публикувано на: 02 Април 2019
 • Търговска лига –НАЦ АД -договор - Публикувано на: 02 Април 2019
 • Медофарма ЕООД -договор - Публикувано на: 02 Април 2019
 • АДП обявление възложена ОП № 905360/02.04.2019 г. - Публикувано на: 02 Април 2019
 • Покана за сключване на договор - Публикувано на: 19 Март 2019
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 02 Април 2019
 • Софарма Трейдинг АД -Обявление за приключен договор - Публикувано на: 24 Април 2020
 • Медофарма ЕООД-Обявление за приключен договор - Публикувано на: 24 Април 2020
 • Фаркол АД -Обявление за приключен договор - Публикувано на: 24 Април 2020
 • Търговска Лига НАЦ - Обявление за приключен договор - Публикувано на: 24 Април 2020
 • Документация
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 09 Януари 2019
 • Решение АОП - Публикувано на: 09 Януари 2019
 • Обявление АОП - Публикувано на: 09 Януари 2019
 • Документация и образци 1;2;3;4 и 6 - Публикувано на: 09 Януари 2019
 • Ценова оферта обр.5 - Публикувано на: 09 Януари 2019
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови предложения - Публикувано на: 04 Февруари 2019
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 04 Февруари 2019
 • Протокол № 2 - Публикувано на: 26 Февруари 2019
 • Приложение 1.1 към протокол № 2 - Публикувано на: 26 Февруари 2019
 • Приложение 1.2 към протокол № 2 - Публикувано на: 26 Февруари 2019
 • Приложение 1.3 към протокол № 2 - Публикувано на: 26 Февруари 2019
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 28 Февруари 2019