ДПБ Св. Иван Рилски


Вътрешен номер в системата: 40

Уникален номер в регистъра на АОП: 889133/17.01.2019 г..

Началната дата: 17.01.2019 15:09

Вид на поръчката: Публично състезание

АОП линк


преписка аоп 00393-2019-0002.

19 г..„ЕЖЕДНЕВНО ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ХРАНА (КЕТЪРИНГ) ЗА НУЖДИТЕ НА  СТАЦИОНАРА НА ДПБ „СВ.ИВАН РИЛСКИ ”

- по предварителни заявки.

 

График

От11:30 часа до 12:00 часа следва да бъде доставян обяда

От 16.00 часа до 17:00 часа следва да бъде доставяна вечерята и закуската за следващия ден.

Графикът ще може да бъде променян по взаимно съгласие между изпълнителя и възложителя по договора.

 

Обем на поръчката –/среднодневно 130- 135 /брой пациенти и дежурни екипи/  .

Документация
 • Обявление за ОП № 889133/17.01.2019 г. - Публикувано на: 17 Януари 2019
 • Решение ОП № 889136/17.01.2019 г. - Публикувано на: 17 Януари 2019
 • Документация - Публикувано на: 17 Януари 2019
 • Образци към докум. с № ра 1;2;3;4;5;6 - Публикувано на: 17 Януари 2019
 • Техническа спецификация и проекто договор-приложение 1и 2 - Публикувано на: 17 Януари 2019
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на цени - Публикувано на: 13 Февруари 2019
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 13 Февруари 2019
 • Приложение № 1 към протокол № 1 - Публикувано на: 13 Февруари 2019
 • Протокол № 2 - Публикувано на: 18 Февруари 2019
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 18 Февруари 2019
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка -АОП - Публикувано на: 08 Юли 2019
 • Договор №170619 - Публикувано на: 08 Юли 2019
 • Техническо предложение към договор №17.0619 - Публикувано на: 08 Юли 2019
 • Ценово предл.към договор №170619 - Публикувано на: 08 Юли 2019
 • Гаранции изпълнение
 • Банкова гаранция - Публикувано на: 08 Юли 2019