ДПБ Св. Иван Рилски


Вътрешен номер в системата: 42

Уникален номер в регистъра на АОП: 8888

Началната дата: 22.11.2019 12:27

Вид на поръчката: Обява за покана


ОБЯВА ЗА ПОКАНА

ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА „СВ. ИВАН РИЛСКИ” – НОВИ ИСКЪР

 

                    Държавна психиатрична болница Нови Искър  в съответствие с чл. 20, ал. 4 от Закона за обществените поръчки кани потенциални доставчици да представят  оферти за доставка на  компютърна техника по техническо задание, съгласно Приложение № 2 към настоящата покана.

 

Обект на поръчката:

Доставка

 

Максимално допустима стойност на поръчката:

3 528лв. с ДДС, както следва:

  • Максимална допустима цена за 1 брой компютърна конфигурация да е в рамките на   1470.00лв.  без ДДС, или  1764.00лв. с ДДС

 

Предмет на поръчката:

Доставка на компютърна техника – 2 броя компютърни конфигурации.

 

Документация
  • ОБЯВА - ПОКАНА - Публикувано на: 22 Ноември 2019
  • ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 - Публикувано на: 22 Ноември 2019
  • ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 - Публикувано на: 22 Ноември 2019
  • ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 - Публикувано на: 22 Ноември 2019