ДПБ Св. Иван Рилски


Вътрешен номер в системата: 40

Уникален номер в регистъра на АОП: 9090844/30.07.2019 г.

Началната дата: 30.07.2019 13:36

Вид на поръчката: Обява за покана

АОП линк


„Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за персонала на

ДПБ – Нови Искър  със средства от фонд социално-битово и културно обслужване /СБКО/ за срок от дванадесет  месеца, считано от датата на сключване на договора,

съгласно чл.293 ал.1 от КТ.”

Договори и споразумения по ОП
  • Договор /ваучери/ - Публикувано на: 14 Септември 2019
  • Документация
  • Документация и приложения - Публикувано на: 30 Юли 2019
  • Информациия АОП № 9090844/30.07.2019 г. - Публикувано на: 30 Юли 2019
  • Обява за ОП по чл.20,ал.3 от ЗОП - Публикувано на: 30 Юли 2019
  • Заповед № 413/30.07.2019 г. - Публикувано на: 30 Юли 2019
  • Протоколи
  • Съобщения - Публикувано на: 13 Август 2019
  • Протокол № 1 - Публикувано на: 19 Август 2019
  • Покана за сключване на договор - Публикувано на: 12 Септември 2019