ДПБ Св. Иван Рилски


Вътрешен номер в системата: 40

Уникален номер в регистъра на АОП: 894259/13.02.2019 г.

Началната дата: 13.02.2019 15:27

Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

АОП линк


Доставка на газьол за промишлени и комунални цели за отопление на стационара на Държавна психиатрична болница „Св.Иван Рилски” – отоплителен сезон 2019/2020 г.-договаряне без предварително обявление.

Договори и споразумения по ОП
  • Борсов договор - Публикувано на: 22 Март 2019
  • Обявление АОП за възложена ОП - Публикувано на: 22 Март 2019
  • Обявление за приключил договор в АОП - Публикувано на: 24 Април 2020
  • Документация
  • Решение АОП - Публикувано на: 13 Февруари 2019
  • Гаранции изпълнение
  • Гаранция за изпълнение - Публикувано на: 22 Март 2019