ДПБ Св. Иван Рилски


Вътрешен номер в системата: 37

Уникален номер в регистъра на АОП: 9078721

Началната дата: 20.07.2018

Вид на поръчката: Обява за покана

АОП линк


2018 г .„ ИЗПИРАНЕ И ГЛАДЕНЕ НА БОЛНИЧНО БЕЛЬО  СОБСТВЕНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ И ИЗПИРАНЕ И ГЛАДЕНЕ НА БОЛНИЧНО БЕЛЬО,  ОДЕЯЛА, РАБОТНО ОБЛЕКЛО И ДРЕХИ НА БОЛНИ СОБСТВЕНОСТ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА СТАЦИОНАРА НА  ДПБ  "СВ.ИВАН РИЛСКИ "”

Договори и споразумения по ОП
 • Договор пране № 100818 - Публикувано на: 10 Август 2018
 • Документация
 • Документация за участие - Публикувано на: 20 Юли 2018
 • Обява за ОП - чл.20,ал.3 от ЗОП - Публикувано на: 20 Юли 2018
 • Заповед - Публикувано на: 20 Юли 2018
 • Обява в АОП № 9078721/20.07.2018 г. - Публикувано на: 20 Юли 2018
 • Обява в АОП за удължаване на срока - Публикувано на: 30 Юли 2018
 • Образци към документацията - Публикувано на: 20 Юли 2018
 • Протоколи
 • Протокол утвърден на 06.08.2018 г. - Публикувано на: 06 Август 2018
 • Вътрешен номер в системата: 37

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9076165

  Началната дата: 17.05.2018

  Вид на поръчката: Обява за покана

  АОП линк


  Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за персонала на

  ДПБ Нови Искър  със средства от фонд социално-битово и културно обслужване /СБКО/ за срок от дванадесет  месеца, считано от датата на сключване на договора,

  съгласно чл.293 ал.1 от КТ.”  2018 г.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор от 20.06.2018 г. - Публикувано на: 20 Юни 2018
 • Документация
 • Документация за участие и образци - Публикувано на: 17 Май 2018
 • Заповед № 207/17.05.2018 г. - Публикувано на: 17 Май 2018
 • Обява по чл20,ал.3 от ЗОП - Публикувано на: 17 Май 2018
 • Информация зя публикувана обява - Публикувано на: 17 Май 2018
 • Информация за удължаване на срока - Публикувано на: 29 Май 2018
 • Протоколи
 • Протокол от 08.06.2018 г. - Публикувано на: 08 Юни 2018